Garanti

Vi er medlem af Dansk Håndværk

Danske Snedker- og Tømrermestre ønsker at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og virksomheder der er medlem af DANSK HÅNDVÆRK og derfor har vi – som en ekstra sikkerhed for dig som kunde – lavet HÅNDVÆRKER GARANTI Garantiordningen har til formål at sikre forbrugerne opfyldelse af kendelser afsagt af Håndværksrådets Ankenævn vedrørende arbejde udført af medlemmer af Dansk Håndværk når kendelserne statuerer, at der er mangler ved det udførte arbejde.

Dækker udgifter op til 150.000 kr.

Garantiordningen dækker tab forbundet med eventuelle mangler ved det udførte arbejde (op til kr. 150.000 pr. byggesag), hvis virksomheden ikke er i stand til at efterleve en kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn – eller i helt særlige tilfælde domstolene.

DANSK HÅNDVÆRK GARANTIORDNING – din sikkerhed for et håndværksmæssigt vel udført snedker- og tømrerarbejde!
For yderligere information om DANSK HÅNDVÆRK kontakt Dansk Håndværk

Interesseret at høre mere? Kontakt os!

Som en lille tømrer/snedker-virksomhed har du som kunde hos os mulighed for at vælge en håndværksmester med ildsjæl og stolthed i sit arbejde.